Překlady

Překlady technické dokumentace


Naše firma se specializuje na rozsáhlé překlady technické dokumentace z němčiny a angličtiny do češtiny. Naší doménou je automobilová technika, strojírenství, elektronika a výpočetní technika.

Při překladech používáme moderní postupy, označované zkratkou CAT (Computer Aided Translation), jmenovitě překladový systém www.trados.com , který u rozsáhlých zakázek výrazným způsobem zvyšuje efektivitu a snižuje chybovost.

V současné době dosahujeme se stabilním týmem stálých pracovníků výkonu okolo 10.000.000 přeložených slov ročně, což představuje více než 30.000 stran textu. Samozřejmostí jsou odborné technické i jazykové korektury překladů - spolupracujeme s odborníky v řadě oborů, včetně lingvistů. Systém Trados dosahuje nejlepších výsledků u tzv. značkovaných (tagovaných) textů, např. XML, SGML. Naši pracovníci systémové podpory jsou však schopni přizpůsobit téměř jakákoli jiná data i unikátní formáty. Značkované formáty jsou pak mimořádně vhodné pro rutinní, automatizované publikování (podporované např. programy FrameMaker, Quark XPress aj.) opakujících se katalogových listů, návodů k obsluze ap., a to jak v tištěné podobě, ve formátu PDF i pro publikování na webu (HTML).

Jaký je rozdíl mezi Machine Translation (MT) a Computer Aided Translation (CAT)?

Programy pracující na bázi MT podporují překlad z určitého zdrojového jazyka do určitého cílového jazyka. Mají vestavěné rozsáhlé slovníky i gramatické algoritmy, takže ve zdrojové větě rozpoznají její základní stavbu (podmět, přísudek, rozvíjející členy), detekují jednotlivá slova a celou větu za pomoci překladových slovníků přeloží. Výhodou tohoto řešení je použitelnost pro osoby, jejichž znalost není pro překladatelství dostatečná.
Nevýhodou je nízká kvalita překladu, mnohdy dokonce věty, které vůbec neodpovídají své předloze. Použití takových produktů se tedy omezuje jen na orientační překlady dopisů, katalogů, webových stránek ap.

Oproti tomu jsou programy na bázi CAT otevřené pro velké množství jazyků. Výrobce je nevybavuje žádnými slovníky ani jakoukoli znalostí jednotlivých jazyků. Jsou určené pro profesionální překladatele a agentury. Překladatel zpočátku překládá každou větu (frázi) běžným způsobem a program sám uloží dvojici "zdrojová věta - přeložená věta" do překladové paměti. Po čase se překladová paměť začne plnit a začnou se projevovat vynikající charakteristiky systému: Když při překladu narazíte na stejnou větu, nemusíte překlad opětovně vymýšlet ani psát. Jedinečná technologie vyhledávání najde i překlady podobných vět a slovních spojení. Jako pomůcku při překladu lze používat vlastní firemní/oborové slovníky.
Výhodou je vysoká produktivita práce (projeví se u rozsáhlých, částečně se opakujících zakázek), naprostá přesnost překladu (program si žádné věty sám "nevymýšlí", pouze používá již překladatelem přeložené věty) a výrazné snížení nákladů na překlady. Toto snížení nákladů se samozřejmě příznivě přenáší na zadavatele.
"Relativní nevýhodou" je omezení uvedených výhod na formáty značkovaných textů - poněkud hůře program pracuje s ostatními formáty, počínaje Wordem až po speciální strojové formáty. Naši zkušení programátoři však běžně programují převodníky (filtry) pro libovolné formáty tak, aby nasazení systémů CAT bylo co nejefektivnější.

Studio Bouček  s.r.o.   |   Budínova 23/1, 18000 Praha 8
studio@boucek.cz   |   tel: 266 314 103     jx